Vraag:
Is een waterig medium nodig voor complexvorming? zo ja, waarom?
Megha
2012-05-01 12:29:48 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Als droog ammoniakgas door watervrij kopersulfaat wordt geleid, wordt het dan blauw (vanwege de vorming van tetraamminecopper (II) -complex)? Of zal zilverchloride diamminesilver (I) -complex vormen in vloeibare ammoniak?

Als de bovenstaande complexen niet worden gevormd in niet-waterige media, waarom is dit dan zo?

Twee antwoorden:
#1
+10
Richard Terrett
2012-05-01 13:07:34 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Opgemerkt moet worden dat ammoniak een licht polair oplosmiddel is en dat je (bijvoorbeeld) $ \ ce {[Cu (NH3) 6] ^ 2 +} $ kunt bereiden door te reageren met vloeibare ammoniak 1 sup>. De beschrijving van de geometrie (twee pagina's eerder) van $ \ ce {CuSO4.5H2O} $ (namelijk met een vierkante planaire $ \ ce {[Cu (H2O) 4] ^ 2 +} $ eenheid met twee extra $ \ ce { [SO4] ^ 2 -} $ boven en onder het vlak) suggereert dat ammineliganden een vergelijkbare rol zouden kunnen vervullen als water.

Houd er rekening mee dat het leiden van ammoniakgas over een vaste stof waarschijnlijk betekent dat als de reactie gebeurt het zal alleen gebeuren in de buurt van korreloppervlakken.

Om je tweede suggestie te beantwoorden, identificeren Housecroft en Sharpe 1 een reactie die $ \ ce {[Ag (NH3) 4] +} produceert $ van $ \ ce {Ag2O} $ in vloeistof $ \ ce {NH3} $.

Ik hoop dat dit informatief is.

[1] Housecroft, CE; Sharpe, A. G. Inorganic Chemistry, 2e editie; Pearson Prentice Hall, 2005; pp. 635-637, 693.

#2
+4
Jan
2015-10-29 15:46:21 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Ik kan geen antwoord geven over het $ \ ce {[Ag (NH3) 2] +} $ -complex, omdat ik er niet genoeg over weet.

Ik weet weet echter dat het tetraamminecopper (II) -complex beter kan worden beschouwd als een tetraamminediaquacopper (II) -complex $ \ ce {[Cu (H2O) 2 (NH3) 4] ^ 2 +} $. Structureel vormen de vier ammineliganden een bijna vierkante vlakke geometrie rond het koperkation en hebben ze vrij korte bindingslengtes. De twee aqua-liganden bevinden zich op de axiale posities ( trans als je wilt) en hebben een aanzienlijk grotere bindingslengte vanwege Jahn-Teller-vervorming. Het complex ligt tussen octaëdrische en vierkante vlakke geometrie in. Professor Klüfers ' webscriptum voor zijn cursus algemene en anorganische chemie geeft $ \ ce {Cu-N} $ bindingslengtes van $ 203 ~ \ mathrm {pm} $ en $ \ ce {Cu-O} $ bindingslengtes van $ 251 ~ \ mathrm {pm} $. Dit komt overeen met $ \ ce {[Cu (H2O) 6] (ClO4) 2} $ waarbij de equatoriale zuurstofatomen $ 195 ~ \ mathrm {pm} $ zijn van het centrale koperion en de axiale $ 238 ~ \ mathrm {pm } $.

In vloeibare ammoniak zijn geen watermoleculen aanwezig die kunnen worden gebruikt om dit complex te genereren. In plaats daarvan wordt, zoals Richard terecht zei, een hexaamminecopper (II) -complex gevormd. Je zou ook kunnen stellen dat de ammoniakconcentratie in vloeibare ammoniak hoog genoeg is (vergeleken met ammoniakconcentraties in waterige oplossingen) dat alle zes coördinatieplaatsen kunnen worden gevuld.

Over het algemeen is er geen beperking voor coördinatieverbindingen om vormen alleen in waterige oplossingen. Bekende voorbeelden zijn onder meer elke door palladium gekatalyseerde organische reactie in organische sovlents, de Sharpless-epoxidatie die gebruikmaakt van een $ \ ce {[Ti (tartraat) (OR) 2] 2} $ -katalysator en veel organometaalverbindingen die in coördinatieclusters voorkomen in oplossing. In één laboratoriumcursus kreeg ik de opdracht om $ \ ce {[Ni (DMSO) 6] [NiCl4]} $ (genaamd $ \ ce {NiCl2. 3 DMSO} $) te genereren uit watervrij $ \ ce {NiCl2} $ in DMSO door oplossen en filtratie.Deze Q&A is automatisch vertaald vanuit de Engelse taal.De originele inhoud is beschikbaar op stackexchange, waarvoor we bedanken voor de cc by-sa 3.0-licentie waaronder het wordt gedistribueerd.
Loading...